SZKOLENIA „DESIGN THINKING EDU”

Zapraszam LEKTORÓW JĘZYKÓW OBCYCH, NAUCZYCIELI, TRENERÓW, STUDENTÓW, UCZNIÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH na moje autorskie szkolenia z cyklu:

DESIGN THINKING EDU
(czyli: MYŚLENIE PROJEKTOWE W EDUKACJI)

w ramach cyklu oferuję TRZY SZKOLENIA TEMATYCZNE do wyboru:
1. DESIGN THINKING EDU – AKTYWIZACJA
2. DESIGN THINKING EDU – MYŚLENIE WIZUALNE
3. DESIGN THINKING EDU – GAMIFIKACJA

DESIGN THINKING EDU – AKTYWIZACJA

Szkolenie ma formę warsztatów dedykowanych przede wszystkim lektorom języków obcych i nauczycielom. Podczas 6-godzinnego spotkania rozwijamy myślenie kreatywne, bazujemy na własnych doświadczeniach i poznajemy metody aktywizujące naszych uczniów, studentów, kursantów.
W trakcie warsztatów projektujemy gry językowe, poznajemy metody TIK w nauczaniu języków obcych i dyskutujemy o najlepszych metodach zapamiętywania.

DESIGN THINKING EDU – MYŚLENIE WIZUALNE

Warsztaty myślenia wizualnego dedykowane są wszystkim tym, którzy pragną poznać tajniki sketchnotingu i wykorzystać zdobytą wiedzę w edukacji.
Podczas 6-godzinnego spotkania dowiecie się:

– czym jest myślenie wizualne i gdzie można go użyć, a w szczególności – JAK WYKORZYSTAĆ MYŚLENIE WIZUALNE W EDUKACJI
– co oznaczają terminy: facylitacja graficzna, graphic recording, graphic snapshot, doodle
– dlaczego łatwiej się uczyć i zapamiętywać w oparciu o myślenie wizualne

Poznacie:

– podstawy sketchnotingu i „doodlowania”
– narzędzia do notowania graficznego

Nauczycie się:

– tworzyć edukacyjne i biznesowe bazy ikon w oparciu o słownik Bikablo
– tworzyć metafory w języku wizualnym
– tworzyć prezentacje w oparciu o myślenie wizualne
– rysować podstawowe kształty: ludziki, zwierzęta, przyrodę
– rysować emocje i ruch
– rysować ramki, dymki i chmurki
– rysować punktory, strzałki, wykresy, litery

Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych – nawet do tych, którzy uważają, że nie potrafią rysować! 🙂

DESIGN THINKING EDU – GAMIFIKACJA

Gamifikacja to metoda wykorzystująca strukturę gier do budowania zaangażowania i podnoszenia motywacji. Oparta jest przede wszystkim na wyznaczaniu zadań i wyzwań, które są nagradzane. Gamifikacja jest metodą rozwijającą współpracę w grupie, przyczynia się do wymiany informacji i wiedzy na dane tematy, a poprzez różnicowanie trudności w poszczególnych scenariuszach sprzyja realizacji celów edukacyjnych.

Podczas 6-godzinnego spotkania dowiecie się:

– czym dokładnie jest gamifikacja, skąd się wywodzi i gdzie można stosować jej zasady, a przede wszystkim – jak zastosować tę metodę W EDUKACJI.

Poznacie:

– narzędzia i metody tworzenia scenariuszy edukacyjnych opartych na gamifikacji
– metodę storytellingu czyli tworzenia narracji opartych na elementach mitów i ogólnoludzkich doświadczeń egzystencjalnych
– etapy „Podróży bohatera” czyli elementy narracyjne niezbędnych w każdej opowieści, scenariuszu
– teorię archetypów, na której oparta jest tzw. „Podróż bohatera”

Nauczycie się:

– tworzyć i stosować scenariusze gier na swoich lekcjach
– rozwijać kreatywność swoją i swoich uczniów, kursantów, klientów
– w jaki sposób kontrolować osiągnięcia i budować motywację
– tworzyć systemy nagród, rankingów i poszczególnych poziomów zaawansowania w Waszych scenariuszach edukacyjnych

Wszystkie szkolenia odbywają się w małych grupach do 15 osób, po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzymuje potwierdzenie udziału w warsztatach.

SZCZEGÓŁY: kontakt@kamilawozniak.com